آی پت

جستجو ...
آی پت

امیر

2 ماه پیش
|
40آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

من یک جفت عروس هلندی دارم امروز نر اون مرد آیا اتفاقی برای ماده نمی افتد؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

2 ماه پیش

از شنیدن خبر از دست دادن شما متاسفم. کاکائوها، مانند بسیاری از پرندگان، می توانند به جفت خود بسیار وابسته شوند. زن زنده‌مانده ممکن است تغییراتی را در رفتار خود به دلیل از دست دادن همراه خود تجربه کند، مانند تغییر در صدا، فعالیت کمتر یا تغییر در عادات غذایی. او همچنین ممکن است نشانه هایی از جست و جوی جفتش یا فراخواندن او را نشان دهد. مهم است که در این مدت او را از نزدیک زیر نظر داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که او محیطی راحت دارد، تا آنجا که ممکن است کارهای روتین خود را حفظ کنید و فعالیت های غنی سازی زیادی را برای او فراهم کنید تا او را درگیر نگه دارید. برخی از پرندگان در چنین مواقعی از توجه بیشتر همنشینان انسانی خود بهره مند می شوند. اگر متوجه تغییرات نگران کننده ای در سلامت یا رفتار او شدید، عاقلانه است که با یک دامپزشک مشورت کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.