آی پت

جستجو ...
آی پت

محمد

1 ماه پیش
|
38آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

سلام عروس هلندی ماده من تخم گذاشته و خیلی عروس نر رو میزنم به چه دلیلهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 ماه پیش

سلام! غیرعادی نیست که طوطی ماده مانند کوکاتیل در طول دوره پرورش و لانه سازی، به ویژه پس از تخم گذاری، منطقه ای یا تهاجمی شود. این رفتار می تواند به دلیل تغییرات هورمونی، غریزه محافظت از لانه یا استرس باشد. برای کمک به مدیریت این امر، اطمینان حاصل کنید که محیطی آرام و امن دارند، منطقه لانه سازی آنها خصوصی است و مزاحم نمی شوند. تعاملات آنها را زیر نظر داشته باشید و در صورت لزوم فضاهای جداگانه برای کاهش تعارض برای آنها فراهم کنید. حفظ یک روال و ارائه فعالیت های غنی سازی برای تحریک آنها و کاهش پرخاشگری بسیار مهم است. اگر این رفتار ادامه یابد یا تشدید شود، مشاوره با یک دامپزشک پرندگان یا یک رفتارشناس پرندگان برای مشاوره مناسب مفید خواهد بود. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.