آی پت

جستجو ...
آی پت

فاطمه

1 ماه پیش
|
36آی پت
آی پت0آی پت

تخم گذاری

عروس هلندی دارم که ۲۰ روز شده تخم گذاشتن حالا بعد بیست روز از روی تخم ها بلند شده و از اول فقط ماده روی تخم میشینه چکار کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

احتمالا تخم نطفه نداره و عروس هلندی این رو فهمیده. دو یا سه روز دیگه صبر کنید اگر جوجه خارج نشد تخم رو بردارید و بندازید بیرون

مشاوره حضوری (به زودی)