آی پت

جستجو ...
آی پت

آندیا

1 ماه پیش
|
15آی پت
آی پت0آی پت

آب

عروس هلندی ها تا چند ساعت بدون آب میتوانند تحمل کنندآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 ماه پیش

مرغ عشق، مانند هر موجود زنده دیگری، برای هیدراته ماندن و حفظ سلامتی خود نیاز به منبع منظم آب دارد. به طور کلی توصیه نمی شود آنها را بیش از چند ساعت بدون آب رها کنید. کم آبی می تواند به سرعت رخ دهد، به خصوص در محیط های گرمتر یا اگر پرنده تحت استرس باشد. همیشه اطمینان حاصل کنید که آب شیرین همیشه در دسترس مرغ عشق شما باشد تا از هرگونه مشکل سلامتی جلوگیری شود. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.