آی پت

جستجو ...
آی پت

فاطمه

1 ماه پیش
|
55آی پت
آی پت0آی پت

تخم

سلام این زنده هسآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

سلام. به نظر شما از روی عکس کسی می‌تونه تشخیص داد زنده است یا نه؟

مشاوره حضوری (به زودی)