آی پت

جستجو ...
آی پت

علی

اصفهان، اصفهان
|
1 ماه پیش
|
28آی پت
آی پت0آی پت

عردس هلندی

سلام نژاد پرنده ها جیه؟ اون یکی آلبینو ولی اون چیه؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 ماه پیش

به نظر می‌رسد پرنده‌های موجود در تصویر کاکلی هستند که گونه‌ای محبوب از طوطی‌های کوچک هستند که به خاطر سرهای کاکلی‌شان شناخته می‌شوند. پرنده سفید یک کاکاتیل آلبینو است که با پرهای کاملا سفید و چشمان قرمزش که در نتیجه کمبود ملانین است مشخص می شود. پرنده دیگر رنگی معمولی برای کاکاتیل دارد، با پرهای خاکستری و تکه های گونه نارنجی مشخص. کاکاتیل ها بومی استرالیا هستند و به خاطر طبیعت دوستانه و مهربون خود شناخته می شوند و آنها را به حیوانات خانگی محبوب در سراسر جهان تبدیل کرده است. آنها می توانند مقلدهای با استعدادی باشند و اغلب یاد می گیرند که آهنگ ها را سوت بزنند یا صداهای رایج خانگی را تقلید کنند. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.