آی پت

جستجو ...
آی پت

امیر

1 ماه پیش
|
34آی پت
آی پت0آی پت

پثپثت

آیا خرگوش از پارک سگ 8 در 8 فرار میکندآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 ماه پیش

به نظر می رسد شما در مورد احتمال فرار یک خرگوش هلند لوپ از پارک سگ 8x8 سوال می کنید. خرگوش‌های هلند لوپ کوچک تا متوسط ​​هستند و بسیار چابک هستند و می‌توانند بسیار بالا بپرند. یک محفظه 8×8 ممکن است به اندازه کافی ایمن نباشد، اگر به درستی برای نگهداری خرگوش طراحی نشده باشد. آنها می توانند از شکاف های کوچک عبور کنند و همچنین به حفاری معروف هستند، بنابراین هر محفظه ای باید هم در بالا و هم در زیر ایمن باشد. هنگامی که به خرگوش اجازه می دهید خارج از زیستگاه عادی خود بازی کند، همیشه مطمئن شوید که محیط امن و ضد فرار است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

خیر، این فضا به اندازه کافی است درصورتی که بستر مناسبی ایجاد کنید و غذا و آب در دسترس باشد مشکلی ندارد

مشاوره حضوری (به زودی)