آی پت

جستجو ...
آی پت

M A H Y S

1 ماه پیش
|
27آی پت
آی پت0آی پت

؟

میشه یگید عروس هلندی بالغ رقصیدن اواز خوندن و از اینجور کارا یاد میگیره یا نهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 ماه پیش

کاکائوهای بالغ واقعاً می توانند صداها را تقلید کنند و کارهای ساده ای را انجام دهند که می تواند به رقص تشبیه شود. آنها کاملاً باهوش هستند و می توان آنها را برای سوت زدن آهنگ ها، پاسخ دادن به حرکات دست خاص یا حرکت ریتمیک به موسیقی با آموزش مداوم و صبور آموزش داد. به یاد داشته باشید که هر پرنده منحصر به فرد است و توانایی آنها در یادگیری این رفتارها می تواند متفاوت باشد. تقویت مثبت و تکرار هنگام آموزش ترفندها یا رفتارهای جدید به کاکائو شما کلیدی است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.