آی پت

جستجو ...
آی پت

مرادی

1 ماه پیش
|
11آی پت
آی پت0آی پت

گربه

گربم تو تراس بود با یه گربه خیابونی درگیر شده انگار دستش زخم شده و خونیه گردن و پاهاشم خونیه امکان داره زخمش عفونت کنه؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

بله احتمال زیاد داره و باید ببرید کلینیک دامپزشکی تا زخم شستشو و ضدعفونی بشه

مشاوره حضوری (به زودی)