آی پت

جستجو ...
آی پت

فرزین

1 ماه پیش
|
20آی پت
آی پت0آی پت

بچه گربه

چرا وقتی با بچه گربم بازی میکنم شروع میکنه گاز گرفتن البته نه محکمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 ماه پیش

هنگامی که بچه گربه ها بازی می کنند، اغلب گاز می گیرند تا محیط خود را کشف کنند و یاد بگیرند که چگونه قدرت نیش خود را کنترل کنند، که به عنوان "ممانعت از گاز گرفتن" شناخته می شود. این یک رفتار عادی است که به آنها کمک می کند تا مهارت های شکار خود را توسعه دهند و مرزهای اجتماعی را با همنوعان خود و انسان ها درک کنند. برای جلوگیری از این رفتار، می‌توانید گاز گرفتن بچه گربه‌تان را به اسباب‌بازی‌های مناسب هدایت کنید و در صورت گاز گرفتن بیش از حد، زمان بازی را متوقف کنید، به این معنی که این رفتار قابل قبول نیست. آموزش مداوم و تعداد زیادی اسباب بازی های تعاملی می تواند به مدیریت این گاز گرفتن بازیگوش کمک کند. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

این رفتار طبیعی هست ولی میتوانید از اسباب بازی به جای دست خودتان استفاده کنید که این عمل تبدیل به عادت نشود.

مشاوره حضوری (به زودی)