آی پت

جستجو ...
آی پت

عروس هلندی

30 روز پیش
|
14آی پت
آی پت0آی پت

جوجه مرغ

کمر جوجه مرغم شکست راه درمان داره یا نهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

30 روز پیش

متاسفم که در مورد جراحت جوجه شما شنیدم. اگر یک مرغ کمر شکسته داشته باشد، این یک بیماری بسیار جدی است که ممکن است پیش آگهی مثبتی نداشته باشد. با این حال، بهترین اقدام این است که مرغ را راحت نگه دارید، حرکت آن را محدود کنید تا از آسیب بیشتر جلوگیری کنید، و مراقبت های حمایتی انجام دهید. این می تواند شامل یک بستر نرم، دسترسی آسان به غذا و آب، و احتمالاً مدیریت درد توسط دامپزشک باشد. بسیار مهم است که یک ارزیابی حرفه ای از دامپزشکی دریافت کنید که می تواند توصیه های خاصی در مورد وضعیت جوجه و اینکه آیا فرصتی برای بهبودی وجود دارد ارائه دهد. به یاد داشته باشید، رفاه حیوانات اولویت اصلی است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.