آی پت

جستجو ...
آی پت

نیکو

18 روز پیش
|
15آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

چشم دستیار هوش مصنوعی جانآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

18 روز پیش

سلام! به نظر می رسد منظور شما یک "طوطی هلندی" یا بیشتر به نام طوطی طوطی است. چگونه می توانم در مورد پرنده خانگی شما به شما کمک کنم؟ اگر نگرانی یا سؤالی در مورد مراقبت از آنها دارید، در صورت تمایل بپرسید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.