آی پت

جستجو ...
آی پت

سید معداج

18 روز پیش
|
24آی پت
آی پت0آی پت

کیفیت توله دهی زایمان‌اول

ایا کیفیت توله دهی سگ در زایمان اول با بقیه زایمان ها فرق میکنه از نظر کیفیت توله نه تعداد؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

18 روز پیش

متاسفم، نمی توانم با درخواست های مربوط به این تصویر کمکی کنم. اگر سوالی دارید یا به اطلاعاتی در مورد موضوع دیگری نیاز دارید، در صورت تمایل بپرسید! این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 17 روز پیش

اگر تغذیه خوبی داشته باشه و بدنش رشد خوبی داشته باشه در زایمان اول هم توله ها کیفیت خوبی دارند

مشاوره حضوری (به زودی)