آی پت

جستجو ...
آی پت

سبحان

13 روز پیش
|
17آی پت
آی پت0آی پت

واکسن

سلام منظور از واکسن هشت گانه و پنج گانه و.... چیه یعنی مثلا هشت گانه هشت تا واکسن میزنن یا این واکسن به هشت بیماری واکنش میدهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 13 روز پیش

سلام. هفت گانه یعنی اینکه بر علیه هفت تا بیماری واکسینه میشه البته در گربه معمولا سه گانه استفاده میشه

مشاوره حضوری (به زودی)
آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

13 روز پیش

سلام، منظور از واکسن هشت گانه یا پنج گانه این است که یک واکسن واحد حاوی مولکول‌هایی است که به سیستم ایمنی حیوان کمک می‌کند تا به چندین بیماری مختلف پاسخ ایمنی تولید کند. به عبارت دیگر، واکسن هشت گانه حاوی مولکول‌های مورد نیاز برای محافظت در برابر هشت بیماری مختلف است و به همین ترتیب، واکسن پنج گانه حاوی مولکول‌های مورد نیاز برای محافظت در برابر پنج بیماری است. این واک این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.