آی پت

جستجو ...
آی پت

طوطی برزیلی

11 روز پیش
|
11آی پت
آی پت0آی پت

طوطی برزیلی

سلام من چند روزی هست یک جفت طوطی برزیلی خریدم و هر وقت یک روسری ميندازم روی قفس انها با هم مهربون هستن و وقتی که روسری رو از روی قفس بردارم آنها با هم دعوا میکنن و سروصدا میکنن میخوام که دلیلش و بدونم ممنونمآی پت