آی پت

جستجو ...
آی پت

معصومه

8 روز پیش
|
8آی پت
آی پت0آی پت

دادن پودر گندم جوانه زده

دادن پودر گندم جوانه زده بزرگسال میشود برای عروس هلندی هم استفاده کرد؟!آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

8 روز پیش

پودر سبزه گندم جوانه زده می تواند یک مکمل مغذی به رژیم غذایی کوکتل باشد، زیرا سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی است. با این حال، باید در حد اعتدال مصرف شود و جایگزین رژیم غذایی اصلی آنها از گلوله ها، دانه ها و میوه ها و سبزیجات تازه نشود. آن را به آرامی در رژیم غذایی خود وارد کنید تا مطمئن شوید که هیچ واکنش نامطلوبی ندارند و همیشه مطمئن شوید که پودر تازه و عاری از کپک یا آلودگی است. حفظ یک رژیم غذایی متعادل نیز مهم است، بنابراین از پودر سبزه گندم جوانه زده به عنوان مکمل به جای منبع غذایی اصلی استفاده کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.