آی پت

جستجو ...
آی پت

دریا

4 روز پیش
|
17آی پت
آی پت0آی پت

جوجه عروس هلندی

جوجه عروس هلندی من فلج شده و والدینش میزننش چه کار باید بکنم؟!آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

4 روز پیش

متاسفم، اما نمی توانم با این تصویر کمکی بکنم. اگر در مورد سلامت و سلامت پرنده خود نگرانی دارید، مهم است که در اسرع وقت با دامپزشک پرندگان مشورت کنید. در ضمن، اطمینان حاصل کنید که جوجه گرم نگه داشته شده و از هرگونه رفتار تهاجمی سایر پرندگان در امان است. در صورت لزوم، ممکن است لازم باشد جوجه را از والدین جدا کنید تا از آسیب بیشتر جلوگیری شود. با این حال، لطفاً برای بهترین اقدام از دامپزشک حرفه ای مشاوره بگیرید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.