آی پت

جستجو ...
آی پت

لئو

4 ماه پیش
|
36آی پت
آی پت0آی پت

مشکلش استفراغ است

گربه ی من چند وقته بالا میاره باید چیکار کنم آخه از وقتی استفراغ هاش شروع شد که پدرم غذا اش را عوض کرد من فکر میکنم به خاطر غذاش است لطفا جواب بدیدآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

4 ماه پیش

درود، تغییر غذا میتونه باعث ایجاد حساسیت گوارشی شود برای همین تغییر همیشه به تدریج انجام شود