آی پت

جستجو ...
آی پت

غزل

1 سال پیش
|
87آی پت
آی پت0آی پت

خواب زیاد و گوشه گیری

من دو روز پیش یه همستر گرفتم که به عنوان نر فروختن سرحال بود تا شب شد که بهمون بچه به دنیا اورد بعد از اون بچه ها ناقص بودند و مرده و ما از قفسش برداشتیم و بعد از اون یه گوشه جمع شده و می خوابه و یه تکون ریز داره و کم غذا میخورهآی پت