آی پت

جستجو ...
آی پت

S

3 ماه پیش
|
23آی پت
آی پت0آی پت

مشکل با غذا

گربه من چند روزه غذا خشکشویی خالی نمیخوره باید روش بستنی بریزم بخوره و خب اگ همش براش بریزم ضرر داره دیگ کنسرو هم دادم بهش س کم خورد دیگ نخورد و ... نمیدونم چیکار کنم میشه لطفا کمک کنید بهمآی پت