آی پت

جستجو ...
آی پت

پرمیس

10 ماه پیش
|
78آی پت
آی پت0آی پت

میو میو کردن گربه

سلام وقت بخیر ببخشید دو هفته اینا هست که گربه ی من شب ها فقط میو میو می کنه بعدش می گیره می خوابه چند روز پیش شب من درو خیلی محکم داشتم می بستم که پیشم نگهش دارم ولی اون داشت فرار می کرد و سرش خیلی محکم خورد به در...ولی این میو میوش جریانش رو نمی فهمم آب و غذاش اوکیه خاکشم تر و تمیزه نکنه بالغ شده؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت