آی پت

جستجو ...
آی پت

روشا طالبیان

اصفهان، کاشان
|
10 ماه پیش
|
52آی پت
آی پت0آی پت

قرمزی پا

سلاموقت بخیر.من دیروز دیدم پای راست طوطیم ناخن جلو و عقب دورشون شدیدا قرنز هست.انگار که خون اومده و خشک شده.ناخنش هم درد میکنه چون اومدم با ناخن گیر بگیرم پاشو کشید و جیغ زد اما قبلا این کار رو نمیکرد.اتفاقی براش افتاده؟آی پت